Antwoord op

Voor welke kosten?

Bijzondere bijstand is bedoeld voor speciale kosten. Dus niet voor de gewone kosten om te leven, zoals kleding of eten. Voor bijzondere bijstand moet u aan de voorwaarden voor bijzondere bijstand voldoen.

U krijgt alleen bijzondere bijstand voor:

  1. Kosten die u door een bijzondere situatie moet betalen. Wat een bijzondere situatie is, is voor iedereen weer anders. De gemeente bekijkt daarom eerst hoe uw situatie precies is.

  2. Kosten die echt voor uzelf zijn.

  3. Kosten die u zelf moet betalen, maar dat echt niet kan. En waar geen andere regeling of uitkering voor is.

  4. Kosten die echt nodig zijn. En de gemeente moet dat ook kunnen bepalen. Een kapotte koelkast bijvoorbeeld, moet u dus niet alvast vervangen, want dan kan de gemeente niet meer zien dat dat nodig was.

  5. De goedkoopste goede oplossing. Wilt u liever iets duurders? Dan moet u zelf bijbetalen. Kan het ook gratis? Dan krijgt u geen bijzondere bijstand.

  6. Kosten in Nederland.

Regels van Gemeente Kerkrade

Het college kiest ervoor een drempelbedrag toe te passen van € 50 per kalenderjaar.

Laatst bijgewerkt op 23-05-2016

Lees ook

Begrippen