Antwoord op vragen over het sociaal domein

Zelf hulp regelen met mijn PGB

Met een persoonsgebonden budget (PGB) bepaalt u zelf wie de hulp aan uw kind gaat geven. U koopt de hulp in bij een hulpverlener die u zelf kiest. Dat kan een professionele hulpverlener zijn, maar ook iemand uit het sociaal netwerk van u of uw kind. Met het PGB betaalt u deze persoon voor de geboden hulp. U kunt ook zelf de hulp aan uw kind geven. Met het PGB betaalt u dan uzelf.

U maakt met uw hulpverlener afspraken over de hulp. Bijvoorbeeld over de tijden waarop uw kind hulp krijgt en wat u daarvoor betaalt. Deze afspraken schrijft u op. Het document met de afspraken noemen we de zorgovereenkomst. Deze zorgovereenkomst stuurt u naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Heeft de gemeente bepaald dat u een persoonsgebonden budget (PGB) krijgt? Dan krijgt u het bedrag niet op uw eigen rekening. De gemeente geeft het PGB-bedrag aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB zorgt voor uitbetaling aan de hulpverlener die de hulp aan uw kind biedt.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.

Begrippen