Antwoord op vragen over het sociaal domein

Bijstand & financiële situatie

Uw financiele situatie kan van invloed zijn op uw recht op bijzondere bijstand. Hierna wordt ingegaan op het recht op bijstand in de volgende situaties:

Als u en/of iemand uit uw gezin eigenaar is van een woning, kunt u recht hebben op bijzondere bijstand. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden.

De gemeente bepaalt de omvang van uw vermogen

De gemeente bepaalt welk zelf deel van uw vermogen wordt betrokken bij de vraag of u de bijzondere kosten zelf kunt voldoen. Het kan voorkomen dat u een laag inkomen heeft, maar dat de aanvraag om bijzondere bijstand toch wordt afgewezen omdat u een eigen woning met overwaarde heeft.

Hebt u schulden? Dan hebt u in principe geen recht op bijzondere bijstand voor het betalen van uw schulden. Dit zijn namelijk geen noodzakelijke kosten van het bestaan.

Schuldhulpverlening

Wel kunt u soms in aanmerking komen voor deelname aan schuldhulpverlening. Voor de kosten die verbonden zijn aan schuldhulpverlening, kunt u mogelijk bijzondere bijstand ontvangen. Mogelijk kunt u ook recht hebben op bijzondere bijstand voor andere kosten.  

Uitzonderingen

In 4 gevallen is het mogelijk dat u bijzondere bijstand ontvangt om uw schulden mee te betalen. U moet dan wel kunnen aantonen dat u echt schulden hebt.

Uw situatie Toelichting 
U hebt de gemeente als borg nodig voor een lening of saneringskrediet.Zie: "Borgtocht"
U hebt een belastingschuld. Als u een belastingschuld hebt over een periode waarin u (ook) bijstand ontving, dan zijn er situaties waarin u recht heeft op bijzondere bijstand om deze belastingschuld te voldoen.

Dit betreft situaties waarin u meer bijstand zou hebben ontvangen als rekening zou zijn gehouden met de correcte fiscale berekening. U moet hierbij denken aan:

  • u heeft bruto inkomsten, die in zijn geheel in mindering worden gebracht op uw uitkering. De belastingdienst berekent de belasting die u moet betalen achteraf.
  • u heeft teveel heffingskorting ontvangen, die in mindering is gebracht op uw uitkering. De belastingdienst corrigeert achteraf. 

Zaken als auto's, motoren, caravans en dergelijk zijn vermogensbestanddelen. De gemeente bepaalt of deze vermogensbestanddelen voor de beoordeling van uw draagkracht voor de bijzondere bijstand wel of niet worden meegeteld. Het kan dus voorkomen dat u een laag inkomen heeft, maar dat een aanvraag om bijzondere bijstand wordt afgewezen omdat u een auto heeft. 

Regels van Gemeente Kerkrade

Auto

Als u een auto heeft, dan wordt een waarde tot een maximaal bedrag van € 2.269,90 in principe niet als uw vermogen aangemerkt. Als uw auto meer waard is, dan wordt alles boven € 2.269,90 als uw vermogen beschouwd. Voor de vaststelling van de waarde van de auto gaat de gemeente in principe uit van de verkoopprijzen op de koerslijst van de ANWB/Bovag, die eens per kwartaal uitkomt. Als de auto vanwege zijn leeftijd (doorgaans 7 a 8 jaar of ouder) niet meer in de koerslijst voorkomt, wordt in principe  aangenomen dat de waarde nihil is. De koerslijst is te vinden op www.anwb.nl. De lijst is alleen toegankelijk voor ANWB-leden. De gemeente kan van de koerslijst afwijken als u bijvoorbeeld een schade-auto of een oldtimer bezit.

Motor of caravan

Als u een motor of caravan heeft, dan beschouwt de gemeente de waarde ervan in principe als vermogen. De waarde van de motor of de caravan wordt ook bepaald aan de hand van de verkoopprijzen op de koerslijst van de ANWB/Bovag.

Laatst bijgewerkt op 30-01-2008

Lees ook

Begrippen